3 augustus 2020

De vijf meest gestelde vragen over de NOW 2.0 regeling

Op donderdag 25 juni is de nieuwe NOW-regeling 2.0 gepubliceerd door het kabinet. Deze nieuwe regeling levert veel vragen op binnen de Nederlandse bevolking. In deze blog worden de vijf meest gestelde vragen over de NOW 2.0 besproken.

1. Voor wie geldt de NOW regeling?
Elk bedrijf dat een omzetverlies draait van 20 procent in de maanden juni tot en met september 2020 komt in aanmerking voor de NOW 2.0 regeling. Werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20 procent omzetverlies heeft, terwijl de werkmaatschappij een omzetverlies van 20 procent draait komen in aanmerking voor de regeling. De werkmaatschappij moet dan wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.

2. Wat zijn de verschillen tussen NOW 1.0 en 2.0?
– Bij de NOW 2.0 geldt nog steeds dat wanneer een bedrijf een omzetverlies van 20 procent heeft, deze de NOW regeling kan aanvragen voor een vergoeding van negentig procent van de loonkosten.

– De loonsom bij de NOW 1.0 regeling werd berekend over januari 2020. Bij de NOW 2.0 regeling wordt de loonsom over maart 2020 berekend.

– Een nieuwe voorwaarde is dat wanneer een bedrijf gebruik maakt van de NOW 2.0 regeling, deze over dit jaar geen dividend aan aandeelhouders mag uitkeren en aandelen mag kopen.

– Wanneer de loonsom lager is en er minder hoeft worden terugbetaald, kunnen er meer werknemers worden ontslagen.

3. Kan mijn werkgever mij op basis van bedrijfseconomische redenen ontslaan met de NOW 2.0 regeling?
De nieuwe NOW regeling zorgt ervoor dat het iets makkelijker wordt om werknemers te ontslaan, aangezien zij bij de 2.0 regeling alleen de staatssteun moeten terugbetalen in plaats van 150% van de loonsom van de ontslagen werknemer. Uw werkgever mag in de periode van juni tot en met september 2020 geen ontslagaanvraag op bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV. Wanneer hij dat wel doet neemt het UWV een beslissing. Wanneer de werkgever meer dan twintig werknemers wil ontslaan moet hij daarvoor een akkoord hebben van de vakbond of een personeelsvereniging.

4. Is het mogelijk om bonussen uit te delen aan mijn bestuur als ik gebruik maak van de NOW 2.0 regeling?
Een van de voorwaarden van de NOW 2.0 regeling is dat je geen bonussen mag uitdelen aan het bestuur of de directie. Wanneer dit wel gebeurt wordt het recht op de NOW 2.0 regeling afgenomen.

5. Wat houdt de inspanningsverplichting tot omscholing in?
Werkgevers moeten hun werknemers bij een NOW aanvraag verplicht stimuleren om bij- of om te scholen.  Dit wordt gedaan om zo veel mogelijk banen te behouden. Wanneer er dan toch een ontslag dreigt, kan de werknemer een andere loopbaan gaan volgen waarvoor hij is bij- of omgeschoold.

Door: Mw. B. Mackaaij
Jurist